Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

Regulamin pobytu

Regulamin

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM POBYTU W NASZYM OBIEKCIE

Regulamin

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu Sudecki Resort & Spa i jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również przez dokonanie rezerwacji oraz zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Sudecki Resort & Spa.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Sudecki Resort & Spa, w każdym pokoju, a także na stronie sudecki.com.pl

§ 2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji dzień przed dniem zakończenia pobytu, do godziny 11.00 w Recepcji. Sudecki Resort & Spa może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości, którzy nie przestrzegają obowiązującego regulaminu.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§ 3 REZERWACJA

 1. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata zadatku w wysokości 50% wartości pobytu w wyznaczonym terminie. Brak wpłaty skutkuje anulowaniem rezerwacji. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy rezerwacji oraz płatności pobytu w Sudecki Resort & Spa w Karpaczu, przy ul. Narutowicza 1E.
 3. Rezerwacji pobytu, Gość może dokonać: telefonicznie, e-mailem, faxem lub on-line przez stronę sudecki.com.pl
 4. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, rodzaj rezerwowanego pokoju, ilość osób oraz termin pobytu, jeżeli wśród Gości będą dzieci, ich wiek.
 5. Osoba rezerwująca, po dokonaniu rezerwacji otrzyma pisemne wstępne potwierdzenie rezerwacji za pomocą poczty e-mail, które obejmuje: termin pobytu, rodzaj pokoju, ilość osób, cenę oraz informację o terminie i wysokości wpłaty zadatku.
 6. Gość ma prawo do jednorazowego przesunięcia terminu pobytu w ramach uiszczonego zadatku, co może wiązać się ze zmianą ceny rezerwacji bez względu na długość pobytu. Stawka może różnić się od poprzedniej zwłaszcza w przypadku świąt, długich weekendów i wysokiego sezonu.
 7. W przypadku trwającego już pobytu, z przyczyn niezależnych od obiektu, Gość ponosi koszty całości zarezerwowanego wcześniej terminu.
 8. W trakcie dokonywania rezerwacji Osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
 9. Po wpłacie zadatku Osoba rezerwująca otrzyma e-mailem potwierdzenie rezerwacji.
 10. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie w/w. warunków rezerwacji i anulacji rezerwacji przez Osobę rezerwującą.
 11. Sudecki Resort & Spa oferuje również sprzedaż Voucherów prezentowych.
 12. Voucher jest ważny 3 miesiące od jego zakupu.
 13. Wykorzystanie Voucheru następuje po uprzednim kontakcie z recepcja i ustaleniu terminu. Obowiązuje, za wyjątkiem Świąt, Długich Weekendów i terminów zastrzeżonych przez obiekt.
 14. Wykupując Voucher Gość jest zobowiązany do wpłaty całości kwoty.

§ 4 POBYT

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest wypełnienie karty wynajmu pokoju zgodnie z dokumentu tożsamości oraz jej podpisanie.
 2. Dzieci do lat 3 śpiące z rodzicami nie płacą za pobyt.
 3. Zwierzęta są akceptowane. Za ich pobyt pobierana jest dodatkowa opłata.
 4. Dodatkowe usługi typu gastronomia, zabiegi Spa mogą być rozliczane w formie „kredytu hotelowego”, czyli dopisywane do rachunku Gościa w trakcie jego pobytu i za jego osobistym potwierdzeniem w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu.
 5. Gość Sudecki Resort & Spa nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 6. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 7. Recepcja Sudecki Resort & Spa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu Sudecki Resort & Spa lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracownika lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 8. W niektórych przypadkach Sudecki Resort & Spa zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty z góry za pobyt.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Sudecki Resort & Spa nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§ 5 KARTY RABATOWE

1. Wystawcą Karty Rabatowej jest obiekt Sudecki Resort & Spa w Karpaczu, mieszczący się na ul. Narutowicza 1E, 58-540 Karpacz.
2. Karta rabatowa jest to numerowany kupon, którego posiadanie Gość powinien zgłosić przy zakładaniu rezerwacji w celu potwierdzenia czy dla danego terminu rabat obowiązuje oraz okazać przy przyjeździe w Recepcji Sudecki Resort & Spa, w celu otrzymania przyznanej zniżki. Nie okazanie karty jest jednoznaczne z brakiem zniżki.
3. Rabat obowiązuje dla pobytów w ramach Cennika Standardowego i Pakietów pobytowych na stronie http://sudecki.com.pl.
4. Obiekt ma prawo zastrzec terminy lub Pakiety, w których zniżka przyznana na karcie rabatowej nie będzie obowiązywać.
5. Rabat nie sumuje się z innymi promocjami i formami zniżek.
6. Karta Rabatowa jest przydzielona konkretnej osobie i przypisana do pokoju, w którym jej Posiadacz przebywa. Nie można jej odstępować innym osobom ani sumować Kart osób przebywających w jednym pokoju w tym samym czasie. Karta rabatowa nie przysługuje dla pobytów grupowych.
7. Karta jest nieodpłatna, terminowa, ważna do chwili jej unieważnienia.
8. Regulamin przyznawania i użytkowania Kart Rabatowych jest dostępny na Recepcji obiektu.
9. Użytkownie Karty Rabatowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Wystawca karty Rabatowej zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

§ 6 USŁUGI

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji, co umożliwi dyrekcji poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Sudecki Resort & Spa ma obowiązek zapewnić Gościom:
  – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług.
  – sprzątanie, wymiana ręczników, oraz kosmetyków w pokoju odbywa się na życzenie Gościa.
  – wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, świadczy się nieodpłatnie następujące usługi:
  – udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  – przechowanie bagażu Gościa,
  – zamawianie taksówki,
  – budzenie o wyznaczonej godzinie.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych i otoczenia obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa hotelowego za szkody powstałe z jego winy (zweryfikowane podczas pobytu w obiekcie) poprzez doliczenie kosztów naprawy do rachunku.
 3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych i otoczenia obiektu, powstałe z winy zwierzęcia, którego jest właścicielem. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa hotelowego za powstałe szkody (zweryfikowane podczas pobytu w obiekcie) poprzez doliczenie kosztów naprawy do rachunku.
 4. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Sudecki Resort & Spa może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Recepcji, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia terenu obiektu.
 5. Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu, może zostać z niego usunięty. Recepcja ma pełne prawo do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym Gościom.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 7. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 8. Recepcji hotelowej przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Sudecki Resort & Spa w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Sudecki Resort & Spa

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza jego terenem.

§ 9 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane (na wniosek Gościa) na wskazany adres, na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, powyższe przedmioty zostaną przechowane przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Sudecki Resort & Spa.

§ 10 CISZA NOCNA

 1. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 2. W przpadku nie przestrzegania ciszy nocnej przez gości hotelu i / lub gość zakłóca spokojny pobyt pozostałch gości bądź funkcjonowanie hotelu, może zostać nałożona na niego opłata porządkowa, bądź w skrajnych przypadkach może zostać z niego usunięty. Recepcja ma pełne prawo do podjęcia wszelkich działąń w celu zapewnienia spokojnego oraz bezpiecznego pobytu pozostałych Gości.

§ 11 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 12 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju i ewentualnych interwencji służb publicznych.
 2. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Sudecki Resort & Spa, Narutowicza 1E, 58-540 Karpacz a, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, oraz korzystania przez Gościa z pozostałych świadczonych usług Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 4. Administratorem danych osobowych jest: Sudecki sp. zo.o. , al. Kraśnicka 109, 20-718 Lublin NIP:712-342-76-10 REGON:520607509.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. Zabrania się chodzenia w butach narciarskich po obiekcie.
 7. Zabrania się nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Sudecki Resort & Spa.
 8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.
 9. Zasady korzystania ze strefy SPA określone są regulaminem dostępnym w strefie SPA.
 10. Zasady korzystania z wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego określone są odrębnym regulaminem (dostępny w Sali Klubowej).

Dyrekcja Sudecki Resort & Spa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych osobowych, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, co następuje:

Administrator Danych:

 Sudecki sp. zo.o. , al. Kraśnicka 109, 20-718 Lublin NIP:712-342-76-10 REGON:520607509

Dla podmiotu:

Sudecki Resort&Spa, ul. Narutowicza 1E, 58-540 Karpacz
Kontakt:  recepcja@sudecki.com.pl

Pozyskanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online
przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

• W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:
– wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
– obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
– wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;
– obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;
– w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa;

2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:

– prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
– podtrzymania relacji z klientem;
– prowadzenia analiz statystycznych;
– zapewnienia obsługi płatniczej;
– windykacji należności;
– archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;

3. Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:

• na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń, konkursów itp.;
• na przetwarzanie danych:
– zapisanych w formularzu kontaktowym;
– zawartych na karcie rejestracyjnej/meldunkowej;
– zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony: http://sudecki.com.pl
– przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
– wizerunkowych;

Podanie danych:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.
Państwa dane są pobierane:
• na kartach rejestracyjnych/meldunkowych;
• przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail;
• w formularzu kontaktowym;
• prze rezerwacji grupowej;
• przy zleceniu imprezy;
• przy zakładaniu karty lojalnościowej;
• przy korzystaniu z usług spa;

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub innych wynikających z przepisów prawa.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
– pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
– uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
• występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
• celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
• stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
• ewentualnym źródle pozyskania danych;
• udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
• planowanego okresu przechowywania danych,

Udostępnianie Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe możemy udostępnić:
– podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
– innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę;
– organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przechowywanie danych osobowych:

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
-wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
– statystycznych i archiwizacyjnych;
– maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług;

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem:  „Do Administratora Danych”:
• przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres e-mail.
• przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.
• składając pismo w recepcji hotelowej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu  udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Oferty specjalne

Pakiety

Powered by Hotel Systems